Drugi konkurs na stanowisko Dyrektora CKSiT w Żegocinie

0
1216

W związku z brakiem ofert złożonych podczas pierwszego konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki, wójt Wojciech Wrona ogłosił drugi konkurs na powyższe stanowisko.

Podobnie jak w przypadku pierwszego konkursu, od kandydatów wymaga się m.in. wykształcenia wyższego – preferowane z zakresu zarządzania kulturą, promocji, animacja kultury, pedagogiczne, kulturoznawstwo, turystyka, sport. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych związanych z działalnością kulturalną, turystyczną, promocyjną, sportową. Znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przepisów kodeksu pracy, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Dodatkowe wymagania jakich Urząd oczekuje od kandydatów to m.in. predyspozycje menadżerskie i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym czy umiejętność organizowania i prowadzenia wydarzeń kulturalnych w Gminie.

Kandydaci zobowiązani są również do przedstawienia autorskiej, pisemnej koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej funkcjonowania CKSiT w Żegocinie, obejmującą w szczególności:
– misję i wizję;
– cele strategiczne;
– cele krótkoterminowe (okres roku) ze wskazaniem planowanych działań, metod ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego: gmina-centrum-stowarzyszenia – placówki edukacyjne.

Autorska koncepcja programowo – organizacyjno – finansowa powinna uwzględniać:
• możliwości finansowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych;
• wizję działalności i rozwoju instytucji;
• program edukacyjno-kulturalny;
• program animacyjny;
• program artystyczny;
• program współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z dwóch etapów. W pierwszym odbędzie się wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
w drugim etapie odbędzie się natomiast rozmowa kwalifikacyjna obejmująca:
1. analizę i omówienie przedstawionej koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej działalności CKSiT w Żegocinie
2. sprawdzenie wiedzy merytorycznej z zakresu znajomości przepisów ustaw określonych w ogłoszeniu o konkursie

Oferty należy składać do 12 marca 2019 do godziny 12.00. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych wniosków to 14.03.2019.

Pełna treść zarządzenia wójta znajduje się TUTAJ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here