Gmina Żegocina z szansą na 36 tys. zł! Potrzebna Wasza pomoc

0
1027

Gmina Żegocina przystąpiła do konkursu na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury w ramach projektu LIFE pn. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów mających siedziby w polskiej części Karpat (tj. 200 gmin). Celem Konkursu jest wspieranie współpracy i partnerstwa samorządów lokalnych oraz lokalnych grup działania gmin karpackich, przy współpracy innych organizacji i podmiotów lokalnych oraz udziale mieszkańców.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie lokalnego studium przypadku wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury.

Okres przygotowania pracy konkursowej wynosi maksymalnie 10 miesięcy od daty zgłoszenia udziału w Konkursie, przy czym najpóźniejszą datą złożenia pracy konkursowej jest dzień 30 września 2019 roku.
Rozstrzygnięcie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2019 roku. Spośród złożonych prac konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni 5 (pięć) zwycięskich Zespołów projektowych – Laureatów Konkursu, autorów najwyżej ocenionych prac konkursowych.

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
dla każdego z pięciu zwycięskich Zespołów projektowych – Laureatów Konkursu:

1) wsparcie finansowe z funduszy Projektu przeznaczone na realizację wybranego przez Zespół projektowy w uzgodnieniu z Organizatorem elementu przedsięwzięcia zgłoszonego do Konkursu, w wysokości do 36 000 złotych brutto

2) mapy tematyczne prezentujące efekty działań Zespołu konkursowego – tj. efekty inwentaryzacji i mapowania zielonej infrastruktury w ramach opracowywania pracy konkursowej – na tle innych treści o charakterze przyrodniczym, kulturowym, turystycznym.

W ramach konkursu zarejestrowanych zostało 10 zespołów konkursowych, więc szansa na nagrodę dla Gminy Żegocina jest bardzo duża. 

Mając na uwadze powyższe zmierzenie  prosimy mieszkańców o pomoc polegającą na wypełnieniu ankiety znajdującej się po linkiem: http://www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/ankieta


Liczymy na Was!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here