I Rajd szlakiem Armii Krajowej i Niezłomnych na Bocheńszczyźnie

0
445

9 czerwca odbędzie się I Rajd Szlakiem Armii Krajowej i Niezłomnych na Bocheńszczyźnie. Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Bocheńscy Patrioci zakończy się w naszej gminie. W Rozdzielu uczestnicy przy ognisku poznają historię Partyzantów z Bocheńszczyzny. Rajd przeznaczony jest głównie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i średnich. Poniżej prezentujemy regulamin Rajdu. Organizatorzy czekają na zgłoszenia grup szkolnych 5-10 osób wraz z opiekunem. Przeznaczyli oni również 10 miejsc indywidualnych, do których zostanie przypisany opiekun grupy. Zainteresowane szkoły jak i osoby indywidualne (w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny) są proszone o zgłoszenie się do organizatorów

Plan Rajdu:
1. Zbiórka uczestników w PSP nr 2 w Bochni ul. Oracka 6
Omówienie Rajdu, przedstawienie kierownika i opiekunów grup.
– Wykład „AK Obwód Wieloryb”.
2. Przejazd autokarem do Nowego Wiśnicza. M.in. omówienie akcji AK odbicia więźniów politycznych z więzienia w Nowym Wiśniczu oraz atak na FeldKasse. Przejście pieszo z rynku na zamek i pod mury więzienia.
3. Przejazd autokarem do Lipnicy Murowanej – rynek.
Pacyfikacja Lipnicy – spotkanie z żywym świadkiem tego wydarzenia.
4. Przejazd autokarem do Rajbrotu.
Przejście piesze do schroniska w Rozdzielu (z przewodnikiem) przez Polanę Mulowiec – pomnik pamięci oraz cmentarz wojenny nr 300.
5. Schronisko w Rozdzielu. Ognisko
– Tematyka i losy partyzantów oraz osób z nimi współpracujących. Uczestnicy poznają warunki życia partyzantów, tradycje militarne regionu oraz wyposażenie żołnierzy podziemia antykomunistycznego.
6. Powrót autokarem do Bochni ok godz. 21

Pierwszeństwo będą miały grupy szkolne wraz z opiekunami (5-15 osób).
Limit uczestników Rajdu: 45 osób.

Trasa Rajdu:

REGULAMIN
I RAJDU SZLAKIEM ARMII KRAJOWEJ I NIEZŁOMNYCH
NA BOCHEŃSZCZYŹNIE
9 czerwca 2018 r.

Organizatorzy Rajdu
Głównym organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Bocheńscy Patrioci z siedzibą w Bochni. Współorganizatorami rajdu są: członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział Bochnia, SRH Najemnicy Bocheńscy, PSP nr 2 w Bochni. Rajd odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Bocheńskiego.

Cele imprezy
a) Podniesienie poziomu wiedzy historycznej wśród uczestników Rajdu
b) Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży
c) Promocja dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych Powiatu Bocheńskiego

Warunki uczestnictwa
Prawo do uczestnictwa w Rajdzie mają osoby, które poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy (załącznik). Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się
z regulaminem, jego przestrzeganie oraz stosowanie się do zaleceń organizatorów Rajdu. Uczestnicy zobowiązani są do:
stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez przedstawicieli Organizatora.
posiadania dokumentu tożsamości.
przemieszczania się całą grupą, bez oddalania się bez zezwolenia kierownika wycieczki.
zgłaszania wszelkich niedyspozycji zdrowotnych i skaleczeń kierownikowi wycieczki.
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego i zachowania ostrożności w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Koszty
Uczestnicy nie dokonują żadnej wpłaty wpisowego. We własnym zakresie ponoszą koszty dojazdu na miejsce startu Rajdu oraz powrotu po jego zakończeniu. Organizatorzy zapewniają posiłek podczas Rajdu oraz przejazdy autokarem na poszczególne etapy Rajdu.

Charakter i trasa Rajdu
Rajd składa się z autokarowego objazdu tematycznego w wyznaczone miejsca i wędrówki pieszej oznakowanymi szlakami, duktami polnymi oraz ścieżkami.
Plan Rajdu:
1. Zbiórka uczestników w PSP nr 2 w Bochni ul. Oracka 6
Omówienie Rajdu, przedstawienie kierownika i opiekunów grup.
– Wykład „AK Obwód Wieloryb”.
2. Przejazd autokarem do Nowego Wiśnicza. M.in. omówienie akcji AK odbicia więźniów politycznych z więzienia w Nowym Wiśniczu oraz atak na FeldKasse.
Przejście pieszo z rynku na zamek i pod mury więzienia.
3. Przejazd autokarem do Lipnicy Murowanej – rynek.
Pacyfikacja Lipnicy – spotkanie z żywym świadkiem tego wydarzenia.
4. Przejazd autokarem do Rajbrotu.
Przejście do schroniska w Rozdzielu (z przewodnikiem) przez Polanę Mulowiec – pomnik pamięci oraz cmentarz wojenny nr 300.
5. Schronisko w Rozdzielu. Ognisko
– Tematyka i losy partyzantów oraz osób z nimi współpracujących. Uczestnicy poznają warunki życia partyzantów, tradycje militarne regionu oraz wyposażenie żołnierzy podziemia antykomunistycznego.
6. Powrót autokarem do Bochni ok godz. 21
Uczestnikom Rajdu zostaną również przybliżone m.in. postacie gen. Okulickiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Poszczególne tematy będą omawiane przez historyków, rekonstruktorów, lokalnych pasjonatów historii.
Ok. godziny 12 (Nowy Wiśnicz) przewidziany jest czas wolny ok. 45minut. – możliwość zamówienia posiłku.

Wyposażenie uczestnika Rajdu
– obuwie nadające się do poruszania w warunkach górskich
– ubranie przeciwdeszczowe
– plecak
– niezbędne środki higieny osobistej
– prowiant na trasę o odpowiedniej przydatności do spożycia

Ubezpieczenie i podstawowa opieka medyczna
Organizatorzy nie przewidują dodatkowego ubezpieczenia. Opiekunowie młodzieży szkolnej winni posiadać nr aktualnej polisy ubezpieczeniowej szkoły. Podstawową opiekę medyczną podczas trwania Rajdu uczestnikom zapewniają opiekunowie grupy.
Postanowienia końcowe
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 31 maja 2018 r. e-mailowo pod adresem: kontakt@bochenscypatrioci.pl lub osobiście do kierownika Rajdu (Grzegorz Pałkowski) wg kolejności zgłoszeń.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.
3. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb organizatora.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Rajdu.
5. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikacje zdjęć własnym wizerunkiem, wykonanych podczas Rajdu w lokalnej prasie, stronie Organizatora oraz stronie Starostwa Powiatowego
w Bochni.