Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

0
1203

Wójt Gminy Wojciech Wrona ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska: dyrektora szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku oraz Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej.

Wymagania to między innymi:
– wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
– studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli:
– co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
– uzyskana:
a. co najmniej dobra ocena pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywna ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
b. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywna ocena pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
– spełnione warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
– zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym do korespondencji, telefonem kontaktowym i dopiskiem: “Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bytomsku  lub “Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej” w terminie do dnia 10 maj 2019 r. do godziny 14.00 w Urzędzie Gminy w Żegocinie. 32-731 Żegocina 316. tel. (14) 648-45-20.

Pełna treść zarządzenia o konkursach do pobrania TUTAJ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here