„Kronika Ziemi Żegocińskiej”. Ostatnie numery!

0
966

Na koniec roku mamy dla Państwa kilka informacji na temat wydawanego w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Cz. Blajdy rocznika pt. „Kronika Ziemi Żegocińskiej”.

Pismo to powstało z zamiarem szerzenia wiedzy na temat naszych lokalnych, rodzimych bohaterów, ludzi skromnych, biorących udział w wydarzeniach wojennych i społecznych budujących naszą obecną tożsamość. Jako główny cel, redakcja rocznika obrała sobie przypominanie wydarzeń, biografii, dokonań osób związanych z naszym regionem.

Poruszane dotychczas w “Kronice” tematy wiązały się z zagadnieniami z zakresu m.in. krajoznawstwa, polityki, architektury, jednak najważniejszym celem było przedstawienie wydarzeń i historii pisanych życiorysami poszczególnych osób.

okładka pierwszego numeru kroniki

Największym zainteresowaniem cieszył się numer dedykowany rocznicy wielkiej powodzi, która przeszła przez nasz region w 1997 roku. Kolorowe fotografie przypomniały czytelnikom o tamtych wydarzeniach, jak również o ogólnej mobilizacji, która ogarnęła całą Polskę, przejawiającej się w  pomocy osobom szczególnie poszkodowanym.

Wśród artykułów, znajdują się przedruki dokumentów (np. „Kroniki Gminy Żegocina”) i fotografii, relacje z wydarzeń (wielka powódź, wizyta papieża Jana Pawła II w Limanowej), wywiady (m.in. z ks. płk SG dr Zbigniewem Kępą), notki biograficzne, autorskie artykuły, fragmenty prac naukowych (ks. Pawła Krawczyka czy przedsiębiorcy Rafała Juszczyka).

Mimo, że zasoby archiwalne naszych lokalnych instytucji, m.in. Urzędu Gminy, parafii i stowarzyszenia są obfite i nie sposób je wszystkie w krótkim czasie przeanalizować, redakcja pisma ma nadzieję, że czytelnicy rocznika, w tym również młodzież szkolna, włączą się w prace redakcyjne i prześlą swoje propozycje tematów lub gotowe artykuły, które będą mogły być opublikowane w „Kronice”.

Obecnie, na stanie archiwum, pozostaje tylko 5 egzemplarzy numeru trzeciego i 14 egzemplarzy numeru pierwszego. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do szybkiego nabywania ostatnich sztuk „Kronik”. Dodruk wspomnianych egzemplarzy narazie nie jest przewidziany, zatem jest to niepowtarzalna okazja do sprawienia sobie lub komuś bliskiemu pamiątkowej lektury.

Druk „Kroniki Ziemi Żegocińskiej” finansowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia, jak również dotacji uzyskiwanych w drodze konkursu z funduszy Samorządu Gminy Żegocina.

Zdobyć „Kronikę” można na wiele sposobów, m.in. kontaktując się z redaktor naczelną (osobiście lub przez media społecznościowe), prezesem SPZŻ Tadeuszem Olszewskim lub skarbnikiem Zdzisławem Janiczkiem. Można także napisać wiadomość mailową na adres: spzz316@gmail.com . Cena „Kronik” to dowolna darowizna wpłacona na konto stowarzyszenia lub bezpośrednia wpłata poświadczona później dokumentem rachunkowym.

Na blogu Stowarzyszenia znajduje się zestawienie wszystkich artykułów i biografii jakie zostały opublikowane w „Kronice Ziemi Żegocińskiej”. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.