Łąkta Górna wybrała Sołtysa

3
2756

W niedzielę (24 marca 2019) odbyło się zebranie wiejskie w Łąkcie Górnej. W sali gimnastycznej zebrało się 112 mieszkańców wsi. Tuż po godzinie 17:00 rozpoczął je  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żegocina Zbigniewa Michura.

Jako pierwszy głos zabrał sołtys wsi Łąkta Górna – Tadeusz Stary. Zdał obszerną relację z prac i inwestycji jakie udało się wykonać w czasie ostatniej kadencji, m. in.:

 • wyremontowano sporo dróg gminnych;
 • wykonano kilka nowych dróg;
 • powstał projekt remontu mostu na lisówkach;
 • wstawiono w kilku miejscach nowe lampy;
 • rozbudowano i zmodernizowano sieć kanalizacyjną i wodociągową;
 • powstał nowy budynek przedszkola;
 • wykonano rewitalizację alejki grabowej;
 • powstała dobrze wyposażona siłownia na wolnym powietrzu;
 • udało się wygrać – pozyskać finansowanie na budowę podwórka NIVEA;
 • odbyły się pikniki rodzinne, turnieje, zlot motocyklowy;
 • akcje sprzątania poboczy po zimie i wiele innych..

Sołtys podziękował też wszystkim zaangażowanym w prace na rzecz rozwoju sołectwa Łąkta Górna.

Wójt Wojciech Wrona w krótkim wystąpieniu przedstawił plan na rozwój gminy i wsi Łąkta Górna na najbliższą kadencję. Była mowa między innymi o:

 • opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • usprawnieniu działania Urzędu Gminy;
 • planach rozbudowy szkoły podstawowej;
 • rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • przebudowie oczyszczalni ścieków;
 • dalszej rozbudowie dróg gminnych;

Spośród zebranych na stanowisko sołtysa został zgłoszony jeden kandydat: Tadeusz Stary.

W tajnym głosowaniu oddano 112 głosów z czego 102 popierające kandydata.

Sołtysem na lata 2019-2023 został Tadeusz Stary. Z tego miejsca gratulujemy wielkiego zaufania jakim obdarzyli Pana Tadeusza mieszkańcy oraz życzymy kadencji przynajmniej tak owocnej w inwestycje i wydarzenia kulturalne jak ta miniona.

Również w tajnych głosowaniach wybrano Radę Sołecką i Komisję Rewizyjną.

Skład Rady Sołeckiej na lata 2019-2023:

 • Jan Kępa
 • Bogdan Piech
 • Józef Kowalczyk
 • Jan Krawczyk
 • Roman Bednarz
 • Janusz Stańdo
 • Artur Grabiasz
 • Jan Bujak
 • Hubert Krawczyk
 • Krzysztof Guzik

Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2019-2023:

 • Anna Kępa
 • Józef Adamczyk
 • Stanisław Guzik

W trakcie zebrania Wójt, Przewodniczący Rady oraz Sołtys odpowiadali też na liczne pytania zadawane przez uczestników zebrania.

 

 

3 KOMENTARZE

 1. Nowym sołtysem został stary sołtys czyli pan Stary 🙂 Panie Tadziu gratuluję reelekcji z tak wielkim poparciem! Dużo zdrowia i sił do tej niełatwej posługi!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here