Modernizacja drogi Rajbrot – Żegocina.

0
915

Wkrótce ruszy przebudowa drogi powiatowej – mamy informacje o zakresie prac.


Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni zamierza zmodernizować drogę powiatową nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina przebiegającą przez teren naszej Gminy. Na zadanie o nazwie Rozbudowa i przebudowa drogi PZD zamierza przeznaczyć prawie 3,5 mln złotych. Niestety kolejnego przetargu nie udało się pozytywnie rozstrzygnąć, ponieważ najtańsze oferty znacznie przekraczają budżet zamawiającego. Wkrótce ma być ogłoszony kolejny przetarg, który mamy nadzieję wyłoni Wykonawcę. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie i sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.
Ogólny zakres prac przewiduje między innymi:
Rozbudowa i przebudowa drogi o łącznej długości 5,9 km,
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na długości 800 m,
Przebudowa zniszczonych kap chodnikowych mostów,
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem LED
Przebudowa 7 przepustów drogowych
Wykonanie zatoki autobusowej z peronem

Zdobyliśmy informacje, które będą najistotniejsze dla mieszkańców gminy – o zakresie prac na terenie miejscowości Bytomsko i Żegocina.
– Zostanie zmodernizowana droga na odcinku tzw. „Działów Rajbrockich” do granicy z Bytomskiem, która od lat jest w katastrofalnym stanie.
– Zostaną zamontowane dodatkowe bariery drogowe oraz mostowe na przepuście na granicy Bytomska z Rajbrotem.
– Powstanie chodnik o długości około 500 m, jako kontynuacja istniejącego chodnika w kierunku Rajbrotu.
– Przebudowany zostanie most wraz z korektą przebiegu drogi w Nadolu.
– Zostanie zmodernizowana nawierzchnia na długości od Szkoły w Bytomsku odcinkami aż do zakładu mechanicznego w Żegocinie.
– Przebudowanych zostanie 3 przepusty drogowe (jeden w Bytomsku Nagorze i dwa w Żegocinie).
– Powstanie nowa zatoka autobusowa wraz z peronem w Bytomsku Nagorze.
[Sm]