Nabór do komisji wyborczej w Łąkcie Górnej

0
453

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 14 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Żegocina obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żegocina zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
– Nr 1, w liczbie 4,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
– Nr 1, w liczbie 4,

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina.

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Tarnowie II
/-/ Przemysław Szpik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here