Nowe okręgi wyborcze w Gminie Żegocina – MAPA i komentarz radnego

4
3091

Tegoroczne wybory samorządowe niosą ze sobą sporo zmian. Dotyczy to całej Polski za sprawą reformy przeprowadzonej przez PIS, wprowadzającej m.in. dwu kadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, możliwość kandydowania na wójta i radnego jednocześnie czy zmiany w lokalach wyborczych. Zmiany nastąpiły również w Gminie Żegocina, gdzie zmieniła się ilość mandatów radnych w Rozdzielu i Łąkcie Górnej.

Spór o liczbę radnych w sołectwach oraz o granice okręgów wyborczych toczy się już od dłuższego czasu. Rada Gminy Żegocina 23 marca 2018 r. podjęła uchwałę  w sprawie podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do rady Gminy Żegocina w każdym okręgu. (Uchwała zakładała pozostanie przy dotychczasowym podziale – wersja z 3 radnymi z Rozdziela i 4 z Łąkty Górnej). Uchwała została jednak zaskarżona przez mieszkańców Łąkty Górnej do Komisarza Wyborczego w Tarnowie. Wezwał on Radę Gminy do takiego podziału, aby przyznać sołectwu Łąkta Górna 5 mandatów i podzielić sołectwo na pięć okręgów wyborczych oraz przydzielić sołectwu Rozdziele 2 mandaty i podzielić sołectwo na dwa okręgi wyborcze. Ponieważ Rada Gminy Żegocina w wyznaczonym terminie nie podjęła uchwały, w której dokonany zostałby podział zgodny z wezwaniem, podziału gminy Żegocina dokonał Komisarz Wyborczy w Tarnowie II. Postanowienie komisarza. 
Liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Żegocina – według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 5500 osób, zaś w gminie wybieranych jest 15 radnych. Norma przedstawicielstwa (liczba mieszkańców podzielona przez liczbę radnych) wynosi 366,66. Sołectwa, liczbę mieszkańców, obliczoną normę przedstawicielstwa w poszczególnych sołectwach oraz liczbę mandatów przedstawia poniższa tabela:

Od tego czasu trwały dyskusje na temat określenia granic Okręgów Wyborczych. Największe kontrowersje budził fakt zmiany okręgu 11 i 12. Zmieniono tam przynależność przysiółków Piechówka i Pocieszka. Poza tym Radni już od początku bieżącej kadencji zwracali uwagę na to, aby nie dzielić przysiółków (nie dzielić okręgów wzdłuż dróg które zazwyczaj biegną przez środek przysiółków) granicami okręgów. Niestety wszystkie prośby i propozycje części radnych zostały zignorowane, a obecny podział jeszcze bardziej dzieli mieszkańców. Ostateczną wersję Wójta Jerzego Błoniarza o wykreśleniu/dopisaniu niektórych domów do danych okręgów Komisarz Wyborczy zaakceptował i postanowienie weszło w życie 8 sierpnia 2018. Można je przeczytać tutaj.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Pana Grzegorza Gołębia obecnego radnego z okręgu XII, którego te zmiany dotyczą:
     – My jako Radni już od początku tej kadencji zwracaliśmy uwagę na to, aby nie dzielić okręgów wzdłuż dróg, które to zazwyczaj biegną środkiem przysiółków, ale podzielić miejscowości przysiółkami. Przede wszystkim nie robić sztucznych podziałów (np. co drugi dom należał do innego okręgu – numery parzyste/nieparzyste, etc). Zgłaszano w tej sprawie wiele wniosków i propozycji – niestety wszystkie zostały zignorowane.
      Obecny podział okręgów – przygotowany przez Pana Wójta – dodatkowo wprowadza zmiany, które są dla mieszkańców jak i nas Radnych całkowicie niezrozumiałe. Wiele osób zwracało się do mnie o wyjaśnienie tej kwestii co wielokrotnie poruszałem na sesjach RG ale niestety, ani nie przyniosło to zmiany, ani nie uzyskałem sensownego wytłumaczenia takiej “szachownicy”. Jak usłyszałem z ust Pani Sekretarz: Piechówka została wyjęta z okręgu 12 z uwagi na zbyt dużą liczbę osób w tym okręgu, ale już nie uzyskałem wytłumaczenia dlaczego Pocieszka została dodana do tego okręgu.
      W trakcie tego 4-ro letniego zasiadania w Radzie Gminy spotkałem się z wieloma tego typu decyzjami, kompletnie niezrozumiałymi i których nikt nie był w stanie sensownie wytłumaczyć. Przed startem w poprzednich wyborach byłem przekonany, że Wójt czy Urząd Gminy powinien dążyć do jednoczenia mieszkańców, a nie ich dziwnego podziału, że ma być dla mieszkańców, słuchać ich uwag i propozycji, a nie narzucać im swoich wizji (dlatego na jednej z sesji Rady Gminy zadałem – może trochę żartobliwie – pytanie: “po co jest Rada Gminy?”)
      Tak więc ciągle pozostaje otwarte pytanie: W jakim celu Pan Wójt dokonał takiego podziału Gminy? Co miało na celu takie przesunięcie przysiółków między okręgami? Może dowiemy się po obecnych wyborach i nie chciałbym tutaj poruszać kwestii “złośliwości”.

Postanowiliśmy przygotować dla Was mapę nowego podziału Gminy Żegocina.
(Po kliknięciu w nią otworzy się w większej rozdzielczości, będzie można przybliżać). 

MAPA OKRĘGÓW KLIKNIJ I POWIĘKSZ

OKRĘGI WYBORCZE GMINY ŻEGOCINA:

Okręg I – Łąkta Górna 1 – Od strony północno-wschodniej. Przysiółki: Skrzydłówka na lewo od nr. 105, Podkosówka, Koniec Wsi, Kuce strona lewa.
Okręg II – Łąkta Górna 2 – Centrum Wsi. Przysiółki: Kuce strona prawa, Rola, Brzeziny, Działki, Witkówka, Janickówka.
Okręg III – Łąkta Górna 3 -Strona południowo-wschodnia. Przysiółki: Pagórek, Piekarnia, Żarnówka, do granicy z Żegociną, Przylasek, Lisówki, część Konic do granicy z Bełdnem.
Okręg IV – Łąkta Górna 4 – Strona zachodnia. Przysiółki: część Konic do granicy z Kierlikówką, Cebule, Zagrody, Działy do granicy z Łąktą Dolną,
Okręg V – Łąkta Górna 5 – Strona północno-zachodnia. Przysiółki: Madejówka, część Skrzydłówki do nr. 105, Golonkówka, Kamionki, okolice Kościoła.
Okręg VI –  Rozdziele Górne – strona prawa i lewa wzdłuż drogi wojewódzkiej 965, do szkoły w Rozdzielu. Przysiółki: Przysłop, Rola, Dział Adamczyki, Błoniarze, Tomasówka, domy nad szkołą, domy w kierunku punktu katechetycznego, Błasiaki, Błaskówka
Okręg VII – Rozdziele Dolne – Przysiółki: Dolany, Na Wygonach, Na Dolinach, Folwark, Kmiecie, Na Górach, Najbrówka, Za Dworem, do granicy z Kamionką Małą, Młyn
Okręg VIII –  Bełdno – cała wieś
Okręg IX – Żegocina 1 – Od strony północno-zachodniej. Przysiółki: Nowa Wieś, Potoki, Kolonia, Siandajówka
Okręg X – Żegocina 2 – Od strony południowo-zachodniej. Przysiółki: Nagórze, Podlas, Góry do granicy z Bełdnem i Rozdzielem, Jacusiaki, Przysłop,
Okręg XI – Żegocina 3 – Od strony południowo-wschodniej. Przysiółki: Kowalczyki, do granicy z Rozdzielem, Górczyna, Centrum, do drogi gminnej na Przybyszówkę, Piechówka,
Okręg XII – Żegocine 4 – Od strony wschodniej. Przysiółki: Brzeg, Osiedle Przybyszówka, Pocieszka, Pańskie, Kępiaki do granicy z Bytomskiem,
Okręg XIII – Żegocina 5 – od strony północnej do granicy z Łąktą Górną. Przysiółki: Żarnówka, Kędziory, Nadole, Patrówka, Kowalówka
Okręg XIV – Bytomsko 1 – Przysiółki: Dział, Berkówka, strona północna drogi powiatowej, Stawiska, Młyn, Węgry, Nadole (lewa i prawa strona drogi powiatowej)
Okręg XV – Bytomsko 2 – Przysiółki: Majdan, Podlas, Nagórze strona południowa od drogi powiatowej, Nagórze Miasto, Wronówka

4 KOMENTARZE

  1. Tekst długi ale ciekawy. Super, że powstał ten portal. Super, że ktoś pisze te rzeczy i otwiera oczy mieszkańcom. Czuję że im bliżej wyborów tym więcej będzie takich kwiatków. Pozdrawiam redakcje!

  2. z moich dłuższych obserwacji: Pan radny Grzegorz jest jedynym kompetentnym człowiekiem w całej tej pseudo radzie…. ale sam nic nie zdziała

Comments are closed.