Nowe stowarzyszenie w Gminie – Żegocina OdNowa

0
1772

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ukazującymi się na stronie zegocina.in chcielibyśmy poinformować, że w naszej gminie rozpoczęło działalność nowe stowarzyszenie – Żegocina OdNowa, które zrzesza grupę mieszkańców dążących do dynamicznego rozwoju Gminy Żegocina na wielu płaszczyznach: gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i społecznej.

Idea społeczeństwa obywatelskiego jest bliska założycielom stowarzyszenia, ma również bogatą tradycję w Polsce. Wierzymy, że świadomi obywatele stanowią fundament życia społecznego. Im więcej mieszkańców świadomie zaangażowanych w kształtowanie lokalnej wspólnoty, tym większy współudział w rządzeniu i budowaniu współodpowiedzialności za siebie i innych. Chcemy tworzyć przyjazne otoczenie współpracy, partnerstwa i dialogu z mieszkańcami, jak i również z sektorem publicznym i sektorem biznesu. Uważamy, że małe wspólnoty lokalne mają fundamentalny wpływ na rozwój tożsamości obywateli, jednoczenie to duży kapitał ludzki i społeczny. Swoją działalność opieramy na takich wartościach jak wolność, rozwój, solidarność, odpowiedzialność
i tolerancja.

Zamierzamy podejmować inicjatywy i realizować projekty zadań publicznych, współpracując z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami i innymi stowarzyszeniami. Jasno wyznaczamy sobie cele, do których zaliczamy między innymi: dbanie o rozwój i umacnianie społecznej aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, rozwój turystki i infrastruktury turystycznej, promocję Gminy Żegocina, pielęgnowanie tradycji lokalnej, ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, rozwój infrastruktury
i pozyskiwanie inwestorów, inicjowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych, działalność edukacyjną i charytatywną.

Każda społeczność potrzebuje edukacji społecznej, wiedzy i świadomości, które umożliwiają zdolność do współpracy dla dobra wspólnego, brania odpowiedzialności za siebie i innych, a także wspierania liderów inicjatyw obywatelskich. Przed nami wiele pomysłów do zrealizowania, wiele ciekawy projektów, na które będziemy się starać uzyskać dofinansowanie z różnych źródeł.

Przygotowaliśmy już pierwszy projekt, mający na celu zmianę wizerunku centrum Gminy Żegocina. To dla nas priorytet, ponieważ każdy z nas zauważa potrzebę odnowienia i nadania nowego oblicza centrum naszej gminy, która jest wizytówka jej mieszkańców. Nasz projekt pozytywnie przeszedł pierwsze dwa etapy weryfikacji w ramach IV Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i został dopuszczony do głosowania.  Szczegóły projektu oraz sposób głosowania podamy wkrótce.

Śledźcie stronę samorządu zegocina.pl oraz facebooka żegocina.in. Wkrótce napiszemy o naszych najnowszych działaniach, które realnie mogą zmienić naszą gminę!

Dostrzegamy też wielki potencjał w mieszkańcach, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych do współpracy w Stowarzyszeniu Żegocina OdNowa. Jeśli chcesz realnie wpływać na to co się wokół nas dzieje i razem z nami zmieniać naszą okolicę – dołącz do nas! 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Prezes Urszulą Ptaszek 606 313 927

Statut Stowarzyszenia