Polityka prywatności

Zachowanie prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Dlatego zamieszczamy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach portalu.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników.
Aby uzyskać pełen dostęp do niektórych działów serwisu zegocina.in, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracji wymaga np. udział w forum dyskusyjnym w pełnym wymiarze. Nie wymaga rejestracji korzystanie z serwisu polegające na przeglądaniu strony, komentowaniu artykułów, pisanie komentarzy na forum. Formularz zawiera szereg kategorii m. in. dane osobowe. Niezbędne jest jednak wypełnienie tylko niektórych jego części. Ponadto, w celu świadczenia na rzecz użytkowników portalu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach zegocina.in możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja, np. poprzez korzystanie z formularza kontaktowego: https://zegocina.in/kontakt/

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji.

Państwa prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, aby mieli Państwo poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, że zegocina.in zachowując najwyższą staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane zgodnie z prawem i chronione przed nadużyciami. Przekazujemy Państwu poniższe informacje, ponieważ chcemy także, aby Państwo wiedzieli w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informacje o Państwa aktywności w sieci oraz poinformować, na jakich zasadach będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Administrator portalu zegocina.in Łukasz Matlęga, Bytomsko 116, 32-731 Żegocina.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?
Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu, czyli bardzo powszechnemu zjawisku polegającemu na zbieraniu informacji o konsumencie na podstawie jego zachowań w sieci.  Dzięki temu możemy personalizować treści i reklamy oraz analizować ruch na naszym portalu. Profilowanie pozwala nam także udoskonalać nasze usługi.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzamy w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia. Umowa to, w naszym przypadku akceptacja regulaminu danej usługi.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?
Dane będą przetwarzane na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy, do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Kto ma dostęp do Państwa danych?
– osoby upoważnione przez zegocina.in – nasi redaktorzy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
– podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług bądź w ich promowaniu a także podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć; administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące nam usługi podatkowe, rachunkowe i prawne;
– inni administratorzy danych, którzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, jak np. bank;
– podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja, itp.
Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Czy transferujemy Państwa dane do państwa trzeciego?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, czyli poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, Islandię).

Gdzie można złożyć skargę w związku z naruszeniem Państwa danych osobowych?
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.zegocina.in oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać kontaktując się z nami za pomocą formularza: https://zegocina.in/kontakt/

Z podziękowaniem za możliwość dotychczasowej współpracy,
zespół zegocina.in

PLIKI COOKIES
REGULAMIN