Powiat bocheński otrzymał środki na remont drogi w Łąkcie Górnej

0
1595

We wtorek wojewoda małopolski otrzymał zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród wielu zadań z terenu województwa małopolskiego znalazło się jedno, które dotyczy naszej gminy. To remont drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów, na którą udało się zdobyć 50% dofinansowanie w kwocie 2 487 078,00 zł. W ramach zadania będzie wykonany m.in. remont drogi z przebudową przepustu w Łąkcie Górnej w przysiółku Lisówki.

 

Plan remontu z 2018 roku. W roku 2019 usunięty został remont odcinka o długości ponad 1 km. Kliknij aby powiększyć.

Inwestycja, o której pisaliśmy już przed rokiem (TUTAJ), pomimo kilku przetargów, ze względu na zbyt duże koszty nie została dotychczas zrealizowana. W tym roku zadanie zostało znacznie “okrojone”, przez co m.in. zmniejszy się zakres prac na terenie naszej gminy. Z planowanych w ubiegłym roku pięciu zadań pozostały tylko trzy. Są to:

– Zadanie pierwsze to przebudowa i rozbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łąkta Górna niedaleko stolarni na Lisówkach. Zadanie to jest skomplikowane, polega na zabezpieczeniu osuwiska poprzez wykonanie konstrukcji oporowej długości 32 metrów z pali CFA oraz mikropali. Dodatkowo przebudowany zostanie przepust i nawierzchnia drogi oraz wykonany chodnik na długości 60 metrów. Jezdnia będzie w tym miejscu poszerzona do 6 metrów, aby nie było konieczności ruchu wahadłowego jak do tej pory.
– Przedmiotem drugiego zadania jest rozbudowa drogi powiatowej w km 3+691 – 4+042 wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Zmodernizowana zostanie droga na długości prawie 350 metrów w pobliżu Szkoły w Kierlikówce. W planie jest m.in.: usunięcie ostrych zakrętów przy szkole w Kierlikówce poprzez wytyczenie nowego przebiegu drogi. Wykonanie chodnika oraz dwóch zatok autobusowych.
– Zadnie trzecie polega na budowie ronda przy Zespole Szkół w Tarnawie,  na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr. 1619K Tarnawa – Stare Rybie. Dodatkowo budowa chodników, zatoki autobusowej, progów zwalniających i wyniesionego przejścia dla pieszych

Zakres wniosku dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów, która ze względu na liczne firmy, szkoły, siedziby straży pożarnych stanowi ważny szlak komunikacyjny między gminami: Łapanów, Trzciana i Żegocina – wyjaśnia Adam Korta starosta bocheński

Inwestycja ma zakończyć się do listopada 2019 r.
Więcej o funduszu Dróg Samorządowych TUTAJ