Powiat otrzymał promesę na zabezpieczenie osuwiska na drodze powiatowej w Bełdnie

1
1016
W sobotę Adam Korta, starosta bocheński odebrał promesę o wartości 40 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Żegocina-Kamionna w miejscowości Bełdno.


Dokumentacja geologiczno-inżynierska to pierwszy krok do realizacji tej inwestycji. W dokumentacji zostanie przedstawiony np. stopień złożoności warunków gruntowych czy zalecenia dotyczące budowy zabezpieczenia osuwiska i robót ziemnych – mówi Adam Korta starosta bocheński.

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  pochodzą z budżetu państwa, a powiat otrzyma dotacje po podpisaniu umowy z wojewodą małopolskim.

1 KOMENTARZ

  1. A gdzie to niby w Bełdnie? Czy tam będą coś robić? Ostatnio czytałem, ze wszyscy o tej wsi zapomnieli. Powiat sobie przypomniał?

Comments are closed.