Relacja z dzisiejszej rozprawy sądowej w sprawie roszczeń żydowskich.

2
4167

W dniu dzisiejszym, 24.05.2018 r. w Sądzie Rejonowym w Bochni odbyło się posiedzenie jawne w którym Sąd rozpoznawał skargę o wznowienie postępowania w sprawie sygn. Ns 1018/59. Za skarżących stawiła się pełnomocnik adw. Lucyna Dygas natomiast za uczestnika Skarb Państwa – Starostę Bocheńskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Nadleśnictwa Brzesko stawił się Radca Prokuratorii Generalnej RP Grzegorz Matusik wskazując, iż Prokuratoria Generalna przejmuje zastępstwo za wszystkie jednostki Skarbu Państwa. W imieniu Skarbu Państwa – Starostę Bocheńskiego stawiła się również pełnomocnik radca prawny Joanna Mirowska – Tobiasz. Gminę Żegocina reprezentował Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz wraz z pełnomocnik radcą prawną Marią Pławecką – Stańdo, która reprezentowała ponadto  Gminną Spółdzielnię S.Ch. w Żegocinie. Na rozprawie obecni byli również dziennikarze telewizji NTV oraz liczna publiczność, w której skład wchodziła m.in. Młodzież Wszechpolska.
Pełnomocnik skarżących wniosła jak we wniosku, domagając się wznowienia postępowania i oddalenia po przeprowadzeniu postępowania wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia nieruchomości na podstawie przemilczenia. Pełnomocnik Skarbu Państwa wniósł o odrzucenie skargi jako spóźnionej, a w razie zdecydowania przez Sąd o prowadzeniu postępowania w tej sprawie i jej merytorycznym rozpoznaniu wnosi o jej oddalenie. Wnosi również o zakreślenie przynajmniej dwumiesięcznego terminu na przedstawienie stanowiska Skarbu Państwa w sprawie. Podaje, iż tak długi termin wiąże się z tym, że materiał który trzeba przeanalizować jest bardzo obszerny. Pełnomocnik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żegocinie i Gminy Żegocina wniosła jak w dotychczasowych pismach procesowych o odrzucenie skargi, ewentualnie o jej oddalenie. Pozostałe strony jak dotychczas – o odrzucenie. W dalszej części strony złożyły wnioski dowodowe oraz wysłuchano uzupełniającej opinii biegłej sądowej z zakresu geodezji celem wyjaśnienia zarzutów strony skarżącej dotyczących niejasności z kilkoma działkami, które do tej pory nie posiadają synchronizacji czyli wpisu do ewidencji. Na zakończenie Sąd zobowiązał stronę skarżąca, aby w terminie 2 miesięcy wskazała adresy bądź następców prawnych pozostałych osób które były stroną postępowania z 1959 r., a z którymi obecnie nie ma kontaktu. Termin kolejnej rozprawy zostanie wyznaczony po uzupełnieniu braków przez strony. Podsumowując Sąd Rejonowy w Bochni odroczył postępowanie na kolejne 2 miesiące, w celu uzupełnienia dokumentów.
Ponadto warto dodać, że  sprawa nie jest wcale tak świeża, jakby się to mogło wydawać, a zaczęła się już w sierpniu 2015 r., gdy pełnomocnik skarżących sporządziła wniosek o pozwolenie na fotografowanie akt i dokumentów ksiąg wieczystych dotyczących działek na zlecenie jej klientów.

Pełna RELACJA dzięki Telewizji Niezależnej NTV:

 

2 KOMENTARZE

Comments are closed.