Remont drogi Limanowa-Bochnia. Pytania do Zarządu Dróg.

0
1971

Od ponad roku trwa remont drogi wojewódzkiej DW965. O inwestycji oraz jej realizacji już kilkakrotnie informowaliśmy na naszym portalu, m.in. tutaj. Od dłuższego czasu nasi czytelnicy pytają nas m.in o zakres, terminy czy sposób realizacji tego odcinka. W kwietniu w artykule “Rozbudowa drogi DW965” pytania zadaliśmy wykonawcy drogi – firmie SKANSKA.  Dziś na pytania Redakcji odpowiedział Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

1. Umowa z firmą SKANSKA została podpisana 10 stycznia 2017. Projekt warty prawie 42 mln zł miał być zrealizowany w ciągu 21 miesięcy. Kierowcy, wg. zapewnień wykonawcy, mieli już w październiku 2018 korzystać z wyremontowanego odcinka. Tymczasem końca prac nie widać. Skąd wynikają te opóźnienia?
Rozbudowa DW 965 realizowana jest w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, stąd na Wykonawcy spoczywa obowiązek zarówno sporządzenia dokumentacji projektowej, pozyskania wszelkich zgód na realizację robót jak i ich wykonanie.
Wydłużenie okresu rozbudowy odcinków DW 965 spowodowane jest opóźnieniem w pozyskaniu decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (decyzji ZRID) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dla robót wykraczających poza istniejący pas
drogowy. Powoduje to brak możliwości realizacji pełnego zakresu robót związanych z przebudową jezdni, poboczy, zjazdów oraz odwodnienia drogi

2. Roboty budowlane na odcinku Łąkta Górna – Muchówka rozpoczęły się ponad rok temu. Prace do dnia dzisiejszego nie zostały ukończone. Brakuje m.in warstwy ścieralnej (wierzchnia warstwa), utwardzenia poboczy, profilowania rowów oraz oznakowania poziomego. Dlaczego prace na odcinkach nie są  systematyczne kończone, a wykonawca pracuje na wielu frontach jednocześnie?
Brak wykonania pełnego zakresu rozbudowy na przedmiotowym odcinku spowodowane jest brakiem pozyskania decyzji ZRID dla robót wykraczających poza istniejący pas drogowy. Dotyczy to zarówno rowów odwadniających jak i poboczy. Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni zostanie wykonane na przełomie września i października br. Wykonawca pracuje na wielu frontach, ponieważ obowiązują go do wykonania limity finansowe i umowny zakres robót.

3. Kiedy można się spodziewać remontu mostu w miejscowości Łąkta Górna? Czy ruch będzie odbywał się po moście tymczasowym?
Rozpoczęcie przebudowy mostu w Łąkcie Górnej planowane jest w marcu 2019 roku.

4. Kiedy będzie przebudowywane skrzyżowanie z drogą powiatową koło szkoły w Żegocinie.
Ma być tam wykonany pas do lewoskrętu oraz wyspy z przejściem dla pieszych. Rozpoczęcie przedmiotowych robót planowane jest w marcu 2019 roku.

5. Dlaczego, pomimo postulatów samorządowców z Żegociny na wyżej wymienionym skrzyżowaniu nie powstanie rondo?
W realizowanym etapie przebudowy drogi woj. nr 965 nie przewiduje się budowy ronda w przedmiotowym miejscu. Budowa ronda nie jest również przewidziana w pozyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres przebudowy DW 965 na terenie Gminy Żegocina uzgodniony został z UG Żegocina.

6. Kiedy można się spodziewać przebudowy i poszerzenia do trzech pasów drogi pod Przełęczą Widoma?
Rozpoczęcie przedmiotowych robót planowane jest w marcu 2019 roku.

7. Dlaczego od dłuższego czasu wykonawca powrócił na odcinek Łąkta-Bochnia i po raz kolejny kładzie asfalt, w miejscach gdzie prace wyglądały na zakończone?
Na przekazanym Wykonawcy placu budowy w okresie zimowym wystąpiły uszkodzenia związane z pozostawieniem na okres zimowy niedokończonych i nieuszczelnionych warstw bitumicznych jezdni. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, we własnym zakresie dokonał ich naprawy.

8. Czy w trakcie prac wynikły jakieś inne problemy? Nieoficjalnie słyszeliśmy o problemach z właścicielami działek leżących w sąsiedztwie drogi.
     Na obecnym etapie, po sporządzeniu dokumentacji projektowej właściciele gruntów na których poszerzony ma zostać pas drogi woj. nr 965 zgłaszają uwagi w zakresie zajętości ich działek. ZDW w Krakowie wraz z Projektantem analizuje zgłaszane uwagi.

9. Jaki jest aktualny stan zaawansowania prac?
Stan zaawansowani robót na chwilę obecną wynosi ok 55%. Trwa procedowanie wniosków o wydanie decyzji ZRID dla robót wymagających wyjścia poza istniejący pas drogowy.

10. Kiedy planowane jest ostateczne zakończenie prac na całym odcinku?
Wykonawca zadania wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia zadania na 2019 rok z powodu przedłużających się procedur administracyjnych w pozyskaniu decyzji ZRID. Zamawiający analizuje złożony wniosek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here