Remont mostu w Żegocinie.

0
548

W najbliższym czasie rozpocznie się remont mostu w ciągu DW 965 w pobliżu skrzyżowania na Kamionną.

W dniu 08 sierpnia br. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę na remont mostu o długości 11 metrów na potoku Saneckim w ciągu DW 965 w Żegocinie przy skrzyżowaniu z droga na Kamionną (odc. 210 km 0+012). W drugim przetargu (do pierwszego nie zgłosiła się żadna firma) najkorzystniejsza ofertę przedstawiła firma ”REMOST s.c. Marek Drygała Jan Drygała Adam Drygała Budowa i remonty mostów, projekty, ekspertyzy ul. Tyniecka 3, 32-070 Czernichów”. Umowa podpisana została na kwotę 586 tys. złotych, a oferowany przez wykonawce termin wykonania zamówienia został określony na 30 listopad bieżącego roku. Zadanie będzie realizowane w formie Zaprojektuj i Wybuduj i jak udało się nam ustalić w rozmowie z przedstawicielem firmy, obecnie trwają już prace projektowe. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont obiektu, aby odtworzyć jego parametry dla klasy A obciążenia (50 ton) i drogi klasy G. Aktualny stan techniczny mostu uznano za niepokojący, są widoczne liczne zarysowania podpór, uszkodzenia umocnień skarp, są uszkodzenia nawierzchni jezdni i chodników – dlatego zdecydowano się na remont. W toku prowadzonych prac zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni, chodniki i krawężniki na dojazdach, nasypy i pobocza włącznie z podbudowa i odwodnieniem na długości 70 mb. Ponadto zostaną wykonane umocnienia koryta potoku Saneckiego na całej długości o łącznej powierzchni murów oporowych około 350 m². Na chwile obecna wykonawca nie był w stanie określić w jaki sposób będzie odbywał się ruch na trasie 965. Zamawiający, czyli Zarząd Dróg, na pytanie o możliwość czasowego zamknięcia ruchu na czas prowadzenia robot i skierowanie pojazdów na objazd, odpowiedział, ze dopuszcza objazd przy akceptacji lokalnych władz gminnych.
[Sm]