Remonty dróg gminnych w roku 2018.

5
2144

Urząd Gminy w Żegocinie ogłosił przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych. Wyremontowana lub wykonana od podstaw ma zostać rekordowa długość dróg gminnych – ponad 4 kilometry. To więcej niż przez ostatnie trzy lata łącznie! Oferty można składać do 13 czerwca (środa) do godziny 9:30. Poniżej przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które drogi gminne będą objęte remontem i w jakim zakresie.

Bełdno:
– nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami “Krzyżówka-Wieś”, długość 388 m,
– nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami “Siandajówka”, długość 250 m,
Bytomsko:
– nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową drogi “Piech-Janiczek”, długość 325 m,
– nowa nawierzchnia asfaltowa “Majdan” długość 200 m,
Łąkta Górna:
– całkowicie przebudowana droga gminna “Konice-Lisówki” z wymianą podbudowy na odcinku 76 m oraz dodatkowo nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 500 m,
– nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami “Kamionki”, długość 320 m,
– nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami “Podkosówka”, długość 512 m, oraz dodatkowo wykonany przepust,
Rozdziele:
– nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami “Widoma-Bacówka”, długość 626 m,
– nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową z kruszyw “Żebrak”, długość 202 m,
– wykonanie trzech nowych mijanek na drodze “Góry-Zagrabie”, długość łączna 22 m,
Żegocina:
– nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami “Górczyna”, długość 322 m,
– nowa nawierzchnia asfaltowa “Brzeg” długość 200 m, dodatkowo 40 m przepustów,
– nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową z kruszyw “Nadole Pętla”, długość 350 m, dodatkowo poszerzenie korpusu drogi i montaż korytek na odcinku 60 m.|

Łącznie: 4 217 m, w tym większość zyska dodatkowo pobocza oraz 620 metrów dróg będzie wykonane “od zera” czyli włącznie z warstwami podbudowy.
Dla porównania przygotowaliśmy dla Was zestawienie, ile dróg remontowanych było w trzech poprzednich latach tej kadencji. Wnioski wyciągnijcie sami 🙂

 • Rok 2015
  brak inwestycji drogowych
 • Rok 2016
  Bełdno:
  – budowa chodnika o długości 195 m, 153 281,37 zł
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Siandajówka” długość 150 m, 51 915,48 zł
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Połom”, długość 150 m, 56 995,04 zł
  Bytomsko: 
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Węgry”, długość 150 m, 58 523,49 zł
  Łąkta Górna:
  – utwardzenie kruszywem drogi “Kamionki”, długość 200 m, 17 835,00 zł
  – droga rolna Dziedzic-Granice, długość 210 m, 29 534,76 zł
  Rozdziele:
  – przebudowa gminnej drogi w kierunku Laskowej, długość 1 217 m, 895 000,00 zł
  Żegocina:
  – Remont chodnika przy DW 965 długości 197 m, 58 796,46 zł
  Łącznie: 410 metrów dróg rolnych o nawierzchni z kruszywa, 392 metry chodników, 1667 metrów nawierzchni asfaltowych. Łączna kwota przeznaczona na budowę i remonty dróg to 1 321 881,60 zł brutto.
 • Rok 2017
  Bełdno:
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Połom”, długość 110 m,
  Bytomsko: 
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Nagórze-Depcok”, długość 190 m,
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Majdan”, długość 70 m,
  Łąkta Górna:
  – droga Podkosówka-Madejówka, dokumentacja, 33 185,40 zł
  – budowa chodnika w ciągu DW 965, długość 260 m, 290 450,97 zł
  – droga rolna “Granice-Florek”, długość 550 m, 41 864,58 zł
  – nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową “Knap-Lisówki”, długość 240 m, 65 828,07 zł
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Rola”, długość 90 m,
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Sikornice”, długość 50 m,
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Steczko”, długość 80 m,
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Witkówka”, długość 127 m,
  Rozdziele:
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Za dwór”, długość 50 m,
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Widoma-Błaskówka”, długość 137 m,
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Błaskówka-Pagórek”, długość 150 m,
  – nowa nawierzchnia asfaltowa “Kmiecie-Zagrabie”, długość 200 m,
  Żegocina: 
  – nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową “Podlesie”, długość 185 m,
  – nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową “Nagórze-Dudziaki”, długość 345 m,
  – nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową “Nowa Wieś-Zbiornik”, długość 150 m,
  Łącznie: 550 m nawierzchni dróg rolnych z  kruszywa, 260 metrów chodników, 2 174 metry nawierzchni asfaltowych w tym 753 metry z podbudową. Łączna kwota przeznaczona na budowę i remonty dróg to 857 357,97 zł brutto. (Na kwotę złożyły się pojedyncze przetargi podane wyżej i dwa łączone przetargi na remonty wielu dróg na kwotę 154 272,75 zł oraz 271 756,20 zł)

 

5 KOMENTARZE

Comments are closed.