Ruszył program 300 plus.

0
850

Od 01 lipca można składać wnioski na wyprawkę szkolną dla dziecka w ramach  nowego programu rządowego, który zakłada wypłatę 300 zł dla każdego ucznia. Świadczenie – 300 zł – ma pomóc rodzicom w zakupach podręczników i przedmiotów szkolnych. Będzie ono wypłacane jednorazowo. By otrzymać wypłatę w ramach programu “Dobry start”, nazywanego także “Wyprawka 300 plus”, trzeba złożyć wniosek online.

Tak  jak w przypadku programu 500 plus, wnioski o 300 złotych na dziecko będzie można składać na 2 sposoby: Wnioski online można składać od 1 lipca przez rządowy portal informacyjno-usługowy (https://empatia.mpips.gov.pl/)  i za pośrednictwem banków krajowych. Od 1 sierpnia wnioski w formie tradycyjnej, papierowej będą przyjmowane w gminach. Termin składania wniosków 300 plus jest jeden. Będzie upływał 30 listopada danego roku. Nie ważne, czy złożymy wniosek elektronicznie czy tradycyjnie. Świadczenia mają zostać wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie później jednak niż do 30 września danego roku.
300 plus nie będzie wypłacane przedszkolakom, dzieciom idącym do zerówki, nie obejmuje również studentów, dla których przygotowany zostanie inny program.

Jak zapewnia rząd, progu dochodowego nie będzie, a pieniądze otrzymają wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20 lat. Świadczenie to przysługuje też uczniom niepełnosprawnym, do ukończenia przez nich 24  roku życia.

300 zł na dziecko będzie wypłacane na wniosek  rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

W sumie wyprawkę szkolną w 2018 roku  ma otrzymać 4,6 mln dzieci. Rocznie koszt programu “Dobry start, wyprawka szkolna” to 1,4 mld złotych.