Terminy poborów opłat podatkowo-śmieciowych

0
522
Sołtysi zawiadamiają o terminach przyjmowania opłat podatkowo-śmieciowych do 15 maja 2019 roku.
Sołtys Żegociny będzie pobierał opłaty w dniu 15 maja w godzinach od 9 do 15 w sali Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. W pozostałych dniach w domu.
Sołtys Rozdziela będzie pobierał opłatyw dniu 15 maja w godzinach od 7.30 do 9.30 w budynku szkoły. W pozostałych dniach w domu.
Sołtys Łąkty Górnej będzie pobierał opłatyw dniach 14 i 15 maja w godzinach od 8 do 17 w szkole podstawowej w Łąkcie Górnej (budynek biblioteki).
Sołtys Bytomska będzie pobierał opłaty w dniach 14 i 15 maja w godzinach od 15 do 17 w remizie OSP w Bytomsku. W pozostałych dniach w domu.

Sołtys Bełdna będzie pobierał opłaty w dniach 13, 14 i 15 maja w świetlicy wiejskiej w Bełdnie. W dniach 13-14 maja w godzinach od 16 do 19, a 15 maja od 8 do 11.