V Sesja Rady Gminy Żegocina – relacja

1
1233

V Sesja Rady Gminy Żegocina odbyła się w piątek 1 marca 2019 roku, a rozpoczęła ją minuta ciszy ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. W sesji brało udział 13 z 15 radnych, a pierwszym punktem obrad było ślubowanie nowo wybranego radnego – pana Jana Dziedzica z Łąkty Górnej.

Następnie Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej lek. Gabriel Kwinta przedstawił informacje o funkcjonowaniu służby zdrowia w Gminie Żegocina. Poruszył także temat umawiania pacjentów na konkretne godziny, co w najbliższym czasie nie będzie wprowadzane. Wiązałoby się to bowiem z ograniczoną liczbą pacjentów przyjmowanych w jednym dniu. Informował także, że na 2019 rok zaplanowano komputeryzację Ośrodka i wymianę pieca centralnego ogrzewania.
Kolejno pani Ewa Tajs przedstawiła raport z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. Zaznaczyła, że głównym celem ŚDS jest pomoc ludziom z problemami psychicznymi tak, aby byli jak najbardziej samodzielni w życiu codziennym. Oferta zajęć jest indywidualnie dostosowana do rodzaju niepełnosprawności i zaburzeń. Wymienione zostały także liczne wyjazdy i konkursy, w których brali udział podopieczni ŚDS. Po podsumowaniach, głos zabrał wójt Gminy Wojciech Wrona, który podziękował kierownikom za ich niełatwą pracę.
Kolejnym punktem posiedzenia była informacja międzysesyjna Wójta, w której poruszył kwestie między innymi: utworzenia w Gminie 10 punktów hotspot, planowanego udziału dzieci klas 1-3 w projekcie umożliwiającym naukę pływania (10 wyjazdów na basen w Bochni), projektu utworzenia siłowni zewnętrznej obok boiska szkolnego w Żegocinie, problemu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu w Łąkcie, który został przeniesiony w inne miejsce niezgodnie z projektem, remontu OSP w Łąkcie Górnej w ramach projektu „Małopolskie Remizy”, problemu osuwiska w Łąkcie Górnej w przysiółku Podkosówka, wniosku o modernizację przejścia dla pieszych obok kościoła w Żegocinie, umorzenia śledztwa w sprawie zniszczonych wiat przystankowych, rozbudowy szkoły w Łąkcie Górnej, podpisaniu umowy z firmą DOEKO Group na montaż paneli fotowoltaicznych (firma ta zobowiązała się również do pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków w ramach projektu „Czyste powietrze”), złożenia pisma o przywrócenie posterunku Policji w Żegocinie.
Następnie, po interpelacjach które złożyli radni: pan Ingacy Rożnowski i pan Marek Pajor, radni jednogłośnie przyjęli uchwały:
1. Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Żegocina.
2. Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Żegocina.
3. Uchwała Nr V/42/2019 r. o zmianie Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów zmienionej Uchwałą nr VI/48/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015 roku.
4. Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
5. Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania cmentarza wojennego w Żegocinie (nr 301) na rzecz Skarbu Państwa.6. Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie przyjęcia od Powiatu Bocheńskiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu szkoły – pięcioletniego Technikum w Żegocinie.

Po głosowaniu nad uchwałami pani Zofia Grabska przedstawiła informację Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy z przeprowadzonej wizji w placówkach oświatowych na terenie gminy.

W wolnych wnioskach, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb poinformował, że obecna metoda poboru opłat za śmieci jest metodą opracowaną przez radnych poprzedniej kadencji. Nowa Rada zobowiązała się do zmiany tej metody, zgodnie z sugestiami mieszkańców. Wójt Gminy dodał, że po zebraniu danych odnośnie rzeczywistej liczby mieszkańców, zostanie opracowany nowy system naliczania opłat (od osoby).
Radni zgłaszali wiele wniosków, między innymi o: oświetlenie przejścia dla pieszych przy sklepie Carrefour w Łąkcie Górnej, zabezpieczeniu studzienki obok szkoły w Żegocinie (przy drodze na Bytomsko), utworzeniu publicznej toalety w Żegocinie, kupieniu koparki gminnej do prac interwencyjnych, pozimową naprawę dróg gminnych, naprawę zbiornika przeciwpożarowego w Rozdzielu.
W dyskusji brali udział radni: pani Zofia Grabska, pan Marcin Fąfara, pan Paweł Janiczek, pan Marek Pajor, pan Tomasz Janiczek, pan Grzegorz Kokoszka, pan Zbigniew Michura.

Materiał nadesłany.

 

1 KOMENTARZ

  1. Pan Kwinta z Żoną powinni odejść z ośrodka już 5 lat temu. Wiecznie ich nie ma, przychodzą później i obsługa idzie mozolnie. Przepisałem się do ośrodka w Trzcianie i tam idzie wszystko sprawnie a jest na godziny. Wystarczy zatrudnić 3 normalnych lekarzy którzy będą pracować w pełnym wymiarze czasowym.

Comments are closed.