W Bytomsku wyremontują most. Mieszkańcy przysiółka “Węgry” w końcu dojadą do domów.

0
1181

Mieszkańcy przysiółka “Węgry” w Bytomsku będą mogli niebawem cieszyć się z nowego mostu, który pozwoli im na dojazd do swoich domów. W lipcu tego roku Gmina Żegocina otrzymała promesę na odbudowę tego mostu i od razu rozpoczęła proces przetargowy. W chwili obecnej trwa procedura związana z podpisaniem umowy z wykonawcą, a mieszkańcy przejadą mostem jeszcze w tym roku.

Sprawa remontu mostu w przysiółku “Węgry” w Bytomsku ma swoje początki już w 2010 roku, kiedy to podczas powodzi, wezbrany potok naruszył przyczółki stalowo drewnianego mostu. Dzięki staraniom samorządowców udało się go doprowadzić do takiego stanu, aby można było po nim przejechać samochodem. Umocniono wtedy również brzeg potoku oraz wymieniono podkłady drewniane. Niestety kilka lat później, w wyniku następnego wezbrania rzeka znów zniszczyła most, który od tego czasu stanowi zagrożenie dla kierowców. Na moście pojawiła się wyrwa (widoczna na zdjęciu), która uniemożliwiała ruch samochodów. Trzeba przy tym również wspomnieć, że most ten jest bardzo wąski i nie pozwala na przejazd większym pojazdom, co stanowi zagrożenie np. w przypadku pożaru. Dlatego mieszkańcy od lat prosili o remont. Sprawa była wielokrotnie poruszana na sesji Rady Gminy przez Panią Lucynę Nowak oraz sołtysa Ignacego Rożnowskiego, jednak spotykała się z odmową ze względu na brak środków. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz nie pozostawał jednak obojętny na prośby mieszkańców i cały czas starał się na uzyskanie środków zewnętrznych – z ministerialnych pieniędzy na usuwanie skutków powodzi. W tym roku w końcu się udało, a gmina otrzymała dofinansowania na to zadanie.

Zadanie o nazwie “Remont mostu stalowo-drewnianego w ciągu drogi gminnej K580364 “Węgry” w m. Bytomsko w km 0+250” realizowane jest przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do 80 % wartości zadania jednak nie więcej niż 244.493,00 złotych (zgodnie z promesą nr DOLiZK-III-7741-1-86/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. ). Wartość zadania po drugim przetargu z dnia 03.10.2018 r.  wynosi 340.431,92 złotych. Dotacja z MSWiA to 244.493,00 złotych, a 95.938,92 złotych to udział własny Gminy Żegocina

W dniu 3 października odbyło się otwarcie ofert drugiego przetargu. Do konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOPOL s.c. Frączek, Sajdak z Rozdziela. Kwota jaką zaproponowała firma: 340 431,92 zł tylko nieznacznie przekracza kwotę jaką gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel. Można się więc spodziewać, że wkrótce zostanie podpisana umowa, a prace ruszą jeszcze w tym miesiącu. Termin realizacji zadania zgodnie z przetargiem to 10.12.2018 r.

W ramach prac zostanie całkowicie rozebrany stary most wraz z przyczółkami. W jego miejsce powstanie nowa przeprawa o konstrukcji żelbetowej, z płytą pomostu długości prawie 7 metrów. Wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa oraz nowe poręcze mostu. Dodatkowo umocnione zostaną brzegi potoku, za pomocą koszy kamiennych i narzutu kamiennego. Odtworzone zostaną też asfaltowe dojazdy do mostu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here