Wydatki Gminy Żegocina na inwestycje.

0
510

Średnie wydatki inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na mieszkańca (za lata 2014-2016) – sprawdź jak plasuje się Nasza Gmina na tle innych Gmin.


Inwestycje podejmowane przez samorządy są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji powiększenia majątku gminy. Z tych właśnie względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik jej rozwoju i kondycji finansowej.
Poniższe dane pokazują, jak wypada Gmina Żegocina na tle innych gmin z okolicy. I pomimo, że wyprzedzamy naszych sąsiadów, to nie ma się czym chwalić biorąc pod uwagę odległe miejsce wśród ogółu gmin wiejskich (1069 na 1559). Ocenę pozostawiamy Państwu.
Gminy powiatu bocheńskiego i limanowskiego
(kolejno miejsce w rankingu na 1559 gmin wiejskich, gmina oraz średnie wydatki per capita)
327 Dobra 725,15
348 Drwinia 711,78
823 Limanowa 472,57
882 Tymbark 446,28
899 Laskowa 440,35
928 Łapanów 430,02
1069 Żegocina 370,56
1170 Bochnia 335,05
1256 Rzezawa 299,90
1418 Lipnica Mur. 226,87
1459 Trzciana 200,34
Ponadto miasta osobno:
13 Limanowa 1162,60 (13 miejsce wśród miast powiatowych w Polsce na 267, 2 w Małopolsce)
137 Bochnia 459,81 (137 na 267, 9 w Małopolsce)
513 Nowy Wiśnicz 252,69 (Miejsce 513 na 582 w kategorii małych miast)

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów.
[Sm]