Zakończono prace. Szkoła w Żegocinie zyskała zupełnie nowe otoczenie – ZDJĘCIA

0
1812

Zakończyły się prace przy Zespole Szkół w Żegocinie prowadzone przez firmę  P.U.H. FILAR z Bochni. Prace rozpoczęły się już w lutym, o o czym informowaliśmy już wcześniej na łamach portalu TUTAJ. Dzieki temu szkoła, a w zasadzie tereny wokół niej, zyskały zupełnie nowe oblicze. Zagospodarowane zostały głównie tereny po południowej i zachodniej stronie, przybyło zieleni a przede wszystkim zostały wykonane nowe parkingi i nawierzchnie utwardzone. W ubiegłą środę komisja w skład której weszli dyrektorzy szkół, wójt i wykonawca dokonała odbioru.

Projekt o nazwie „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez wykonanie parkingu przy ogólnodostępnym boisku sportowym i placu zabaw w m. Żegocina”, przewidywał całkowitą przebudowę terenów wokół szkoły. Do ogłoszonego jeszcze w zeszłym roku przetargu zgłosiły się trzy firmy, a najkorzystniejsza okazała się oferta firmy P.U.H. FILAR z Bochni. Wykonawca w terminie zrealizował zadanie za kwotę 406 937,83 zł brutto i zadeklarował 5 lat gwarancji.
Prace były współfinansowane z programu UE – PROW LEADER na lata 2014 – 2020.

fot. zegocina.in

 

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace:
– Wycięcie drzew, krzewów i zarośli, w tym 12 drzew,
– Rozebranie istniejących nawierzchni,
– Wykonanie jezdni z kostki brukowej – 1650 m²
– Przebudowa wjazdu od strony zachodniej, wykonanie nowej furtki dla pieszych w miejscu jednego z wjazdów,
– Wykonanie nawierzchni z kruszywa – 800 m²
– Wykonanie chodników z kostki brukowej – 400 m²  na placu przed szkolą – obecnie asfaltowy wraz z przebudową wejścia głównego do szkoły,
– Budowa 10 miejsc postojowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych w miejscu istniejącego klombu,
– Dostawa i montaż ławek betonowych z siedziskami drewnianymi – 45 metrów ławek
– Montaż donicy betonowej wzdłuż ściany południowej na zieleń niską,
– Zasadzenie 8 nowych drzew liściastych i 88 sztuk krzewów oraz 1200 m² trawników.