Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Żegocina

0
474

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb zaprasza mieszkańców na IV sesję Rady Gminy Żegocina, która odbędzie się 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy.
2 . Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
3. Interpelacje , zapytania – na piśmie
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2019- 2024
– zmiany budżetu gminy Żegocina na 2019 r.
– wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenie stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina.
– wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
na ternie gminy.
– wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Żegocinie
oznaczonej jako działka nr 1249.
5. Wolne wnioski .
6. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here