Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Żegocina

0
791

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina – Grzegorz Gołąb informuje mieszkańców, że V Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy.
2. Ślubowanie nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy.
3. Informacja o funkcjonowaniu Służby Zdrowia w Gminie Żegocina.
4. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
6. Interpelacje, zapytania – na piśmie.
Podjęcie uchwał:
7. Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Żegocina.
8.Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Żegocina.
9. Uchwała Nr V/42/2019 r. o zmianie Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów zmienionej Uchwałą nr VI/48/2015 Rady Gminy Żegocina z dnia 9 czerwca 2015 roku.
10. Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
11. Uchwała Nr V/44/2019r. w sprawie nieodpłatnego przekazania cmentarza wojennego w Żegocinie na rzecz Skarbu Państwa.
12. Uchwała Nr V/45/2019r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Bocheńskiego zadania  Publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu szkoły – pięcioletniego technikum w Żegocinie.
13. Informacja Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy z przeprowadzonej wizji w placówkach oświatowych na terenie gminy.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.