Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Żegocina

0
643

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina – Grzegorz Gołąb zaprasza mieszkańców na VI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w środę 27 marca 2019 r. o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
3. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
4. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.
6. Interpelacje, zapytania – na piśmie
– Podjęcie uchwał:
7. Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina”
8. Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2019-2024
9. Uchwała Nr VI/48/2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2019 r.
10. Uchwała Nr VI/49 /2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
11. Uchwała Nr VI/50/2019r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
12.Uchwała Nr VI/51 /2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na zadanie pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona- Limanowa etap I i II
13. Uchwała Nr VI/52 /2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2019 r.
14. Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
15. Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here