Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Żegocina

0
481

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb informuje mieszkańców, że VII Sesja Rady Gminy odbędzie się w piątek 26 kwietnia 2019 r. piątek o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich.
3. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
4. Interpelacje, zapytania – na piśmie
5. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie.
– Podjęcie uchwał:
6.Uchwała Nr VII/55 /2019 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Żegocina.
7. Uchwała Nr VII/56/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.
8. Uchwała Nr VII/57/2019 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
9. Uchwała Nr VII/58/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
10. Uchwała Nr VII/59/2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
11. Uchwała Nr VII/60/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskim, na realizację zadania.
12. Uchwała Nr VII/61/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2019-24
13. Uchwała Nr VII/62/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Żegocina na 2019r.
14. Uchwała Nr VII/63/2019 w sprawie założenia Technikum w Żegocinie.
15. Stanowisko Rady w temacie modernizacji i budowy dróg po wizji lokalnej Rady.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here