Zimowe utrzymanie dróg

Za odśnieżanie dróg gminnych w roku 2018 odpowiadają następujące firmy:
Bytomsko – FHU MAR-TRAK M. Fąfara tel.14/6132283 lub 662883864
Żegocina – BUDPOL Z. Frączek, M. Sajdak tel.14/6133195, 507075842
Łąkta Górna – FHU BOLMAX M. Grabiarz, R. Grabiarz, tel. 609 837 788
Bełdno – FHU BOLMAX M. Grabiarz, R. Grabiarz, tel. 609 837 788
Rozdziele 1 – Usługi Transportowe J.Wolak, tel. 14/6133180 lub 508256969
Rozdziele 2 – BUDPOL Z. Frączek, M. Sajdak tel.14/6133195, 507075842

Za zwalczanie śliskości i posypywanie określonych dróg na terenie gminy w całości będzie odpowiadało Przedsiębiorstwo BUDPOL Panów Z. Frączek i M. Sajdak.

Podane są numery telefonów, aby w razie problemów z utrzymaniem dróg mieszkańcy mogli się łatwo skontaktować z odpowiedzialnymi osobami.

Za drogi powiatowe odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg, który podzielił zadanie na rejony i zlecił wykonywanie zadania innym podmiotom. Dotyczy to zarówno jezdni jak i chodników. Gmina Żegocina została podzielona na dwa rejony:

Rejon V
Droga powiatowa 2075 K z Lipnicy Murowanej przez Rajbrot, Bytomsko do Żegociny. Długość odcinka 9 km w tym 2,9 km chodnika.  Droga będzie odśnieżana w 2 kolejności.
Za odśnieżanie jest odpowiedzialna firma BUD DRÓG z Przyborowa.
Marek Łagosz tel. 14 68 53 390, kom. 605 058 966

Rejon VI
– Droga powiatowa 2095 K z Trzciany przez Łąktę Dolna do Łąkty Górnej.
Długość odcinka 7,7 km w tym 6,5 km chodnika.  Droga będzie odśnieżana w 1 kolejności.
– Droga powiatowa 2071 K ze Zbydniowa przez Ujazd, Kierlikówkę do Łąkty Górnej.
Długość odcinka 8,2 km w tym 2,4 km chodnika.  Droga będzie odśnieżana w 2 kolejności.
– Droga powiatowa 2074 K z Kamionnej przez Bełdno do Żegociny.
Długość odcinka 4,5 km w tym 0,8 km chodnika.  Droga będzie odśnieżana w 2 kolejności.
Za odśnieżanie jest odpowiedzialna firma FHU NOWAK z Kamionnej.
Tomasz Nowak tel. 14 61 37 189, kom. 602 719 878